Confirmation: All photos published on the website https://karits.eu/ have been taken in the wild, following the best practices of nature photography. I am committed to adhering to ethical guidelines for nature conservation and respect the delicate balance of animals and their habitats.

EE:

Kinnitus: Kõik veebilehel https://karits.eu/ avaldatud pildid on pildistatud vabas looduses ning järgivad loodusfotograafia hea tava põhimõtteid. Olen pühendunud looduskaitseliste eetikareeglite järgimisele ning austan loomade ja nende elupaikade õrna tasakaalu.